Autors

Autors

Andris Šuvajevs ir absolvējis Oksfordas Universitāti, kur ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu sociālajā antropoloģijā; iepriekš Andris ieguva bakalaura grādu socioloģijā Glāzgovas Universitātē.

Andris ir piedalījies vairākos nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskos pētījumos. No 2017. līdz 2019. gadam Andris piedalījās Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un Marijas Kirī fonda finansētā projektā “SUSPLACE”, kura ietvaros veica pētījumu par sociālo uzņēmējdarbību, Latvijas iedzīvotāju parādsaistībām un valsts ekonomisko vēsturi laikposmā pēc 1990. gada. Vēlāk Andris iesaistījās Rīgas Stradiņa universitātes pētniecības projektā “Valsts īstenošana un biosociālās saiknes“, kurā analizēja radniecības ietekmi valsts neatkarības atjaunošanas procesos.

Andris ir vadījis vairākus lekciju kursus Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Piemēram, lekciju kurss “Klasiskās antropoloģijas teorijas”, ko 2017. gada pavasarī Andris pasniedza Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, studentu vidū tika novērtēts kā tobrīd labākais kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas kurss. Andris ir vadījis arī lekciju kursus “Naudas antropoloģija” un “Politikas un ekonomikas antropoloģija” Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūras studentiem.

2018. gada septembrī Andris nolasīja četras publiskas lekcijas Tallinas kvartālā, kas bija veltītas politikas un ekonomikas jautājumiem un kuras apmeklēja ap 250 cilvēku. 2019. gada maijā sadarbībā ar LU Open Minded Andris sagatavoja lekciju kursu “Finanšu antropoloģija: četras lekcijas par naudu”, izpelnoties plašu publikas atzinību – to noklausījušies jau vairāk nekā 700 cilvēku.

Andrim patlaban ir divas zinātniskas publikācijas un vēl trīs ir izvērtējuma stadijā. Andris regulāri publicē viedokļu rakstus, kā arī sniedz komentārus par aktuāliem jautājumiem plašsaziņas līdzekļos.